Hoe verloopt een bemiddeling

Hoe gaan we te werk

  • Tijdens de intake verkennen we de problematiek en bekijken we samen of bemiddeling een oplossing kan bieden
  • We maken een bemiddelingsprotocol op met duidelijke afspraken bij de manier van werken zodat jullie niet voor verrassingen komen te staan (geheimhouding, vrijwilligheid, tarieven, duur van de bemiddeling,…)
  • Tijdens de bemiddelingsgesprekken is het doel dat elke partij een evenwaardige inbreng heeft en dat er geluisterd wordt naar elkaar. Als bemiddelaar garandeer ik dat dit op een veilige en constructieve manier kan gebeuren.
  • We zetten de gemaakte afspraken op papier. Deze kunnen indien nodig door een rechter of notaris bekrachtigd worden zodat de gemaakte afspraken ook juridisch afdwingbaar zijn.

Als bemiddelaar ben ik neutraal en neem ik geen standpunt in. Wel schets ik de contouren van het wettelijke kader, en zorg ik voor een veilige context met inlevingsvermogen en zorg voor elkaar. Ik help jullie de problemen overzichtelijk te maken waarbinnen jullie kunnen zoeken naar gedragen oplossingen die voor alle partijen haalbaar zijn. Zo vermijd je gedwongen opgelegde beslissingen. Jullie behouden de regie.

Tarieven

Ik werk aan een uurtarief van 65€ (excl. BTW 21%).

Familiale bemiddeling (echtscheiding, ouderschapsplan,…) is vrij van BTW.
Bijkomende kosten (notariskosten, rolrechten,… ) worden apart gefactureerd.

In bepaalde verzekeringspolissen wordt bemiddeling gedekt in het kader van de rechtsbijstandverzekering.
Raadpleeg hierover je verzekeraar.